Услови

<х2 стиле="маргин-топ: 0пт; лине-хеигхт: 2; тект-алигн: центер;">Е-НАННИ Аустралиа ПТИ ЛТД Услови и одредбе оф Трговина

1.Дефиниције

1.1“Особа/корисникс куповином Робе како је наведено у било којој фактури, документу или поруџбини, а ако постоји више од једног Купца, то се односи на сваког Купца заједно и појединачно.

1.2“ значи та особа (Гуаранили лица), или правно лице које је сагласно да ће бити одговорно за дугове Клијента ако је Клијент са ограниченом одговорношћу на основу главног дужника.

1.3 „Сва Роба или“ значиуслуге које Е-НАННИ Аустралиа пружа Клијенту на захтев Клијента с времена на време (где контекст то дозвољава, термини „роба“ или „услуге“ ће бити заменљиви за друге).

1.4„Цена која се плаћа“ значи „Цена која се плаћа“за Робу како је договорено између Е-НАННИ Аустралиа и Купца у складу са тачком 4 у наставку.

2.Прихватање

2.1Клијент се преузима искључиво наприхвата и одмах је везан, заједнички и појединачно, овим условима и одредбама ако Купац наручи или прихвати испоруку Робе.

2.2Ови услови и одредбе могу бити самоизмењен уз сагласност Е-НАННИ Аустралиа у писаној форми и имаће предност у мери у којој постоји било каква недоследност са било којим другим документом или споразумом између Купца и Е-НАННИ Аустралиа, укључујући, ради јасноће, све одредбе и услове приложене било којој наруџбини за куповинуКлијент.

2.3Ови услови и одредбе се односе на менепрочитати у вези са одредбама и условима објављеним на веб страници Е-НАННИ Аустралиа.Ако постоје било какве недоследности између ова два документа, онда ће важити одредбе и услови садржани у овом документу.

2.4Е-НАННИ задржава право Аустралиједа промени спецификације без обавештења у складу са својом политиком континуираног развоја производа.

2.5Купац је прихватиоодређене врсте дрвета могу бити ограничене с времена на време због недостатка ресурса и околности које су ван контроле Е-НАННИ Аустралиа.

2.6Купац прихвата даискључиву одговорност Купца (или агента Купца) да утврди пре слања било које поруџбине код Е-НАННИ Аустралије било које специфичне стандарде, захтеве или оцене са којима се очекује да роба коју Е-НАННИ Аустралија испоручује (посебноу вези са било којом применом за коју ће се Роба користити, или било којим специфичним крајњим резултатом за који Купац очекује да ће Роба постићи), и мора да обавести Е-НАННИ Аустралиа о истом (писмено) када даје било коју поруџбину.Е-НАННИ Аустралија ни под каквим околностима неће прихватити било какву одговорност ако се касније испоручена роба покаже као неприкладна за крајњи резултат који Купац покушава да постигне или не испуњава било који стандард или оцену коју је клијент дужан да поштује,осим када се може јасно утврдити да испоручена роба није испунила захтеве Купца који су наведени у поруџбини Купца.

3.Промена у контроли

3.1Купац ће дати Е-НАННИАустралија најмање четрнаест (14) дана пре писменог обавештења о било којој предложеној промени власништва Клијента и/или било којој другој промени у детаљима Клијента (укључујући, али не ограничавајући се на, промене у имену, адреси, контакт телефону или факсу Клијентаброј/е, односно пословну праксу).Клијент ће бити одговоран за било какав губитак који је Е-НАННИ Аустралиа претрпео као резултат непоштовања ове клаузуле.

4.Цена и плаћање

4.1 По сопственом нахођењу Е-НАННИ Аустралиа цена ће бити:

(а) као што је наведено на било којој фактури коју је Е-НАННИ Аустралиа доставила Клијенту;или

(б) цену на дан испоруке Робе према актуелном ценовнику Е-НАННИ Аустралиа;или

(ц) Е-НАННИ Аустралиа' наведена цена (у складу са клаузулом 4.2) која ће важити за период наведен у понуди или на други начин у периоду од тридесет (30) дана.

4.2 По сопственом нахођењу Е-НАННИ Аустралиа може бити потребан депозит који се не враћа.

4.3 Време за плаћање Робе је битно, а цену ће Купац платити на датум/а које одреди Е-ДАДИЉА Аустралија, а то може бити:

(а) тридесет (30) дана од датума фактуре;

(б) датум наведен на било којој фактури или другом обрасцу као датум плаћања;или

(ц) ако није било обавештења о супротном, датум који је седам (7) дана од датума било које фактуре коју је клијенту дала Е-НАННИ Аустралиа.

4.4 Плаћање се може извршити готовином, чеком, банковним чеком, електронским/он-лине банкарством, кредитном картицом (плус доплата од један и по посто (1,5%) од цене), илибило којим другим методом договореним између Клијента и Е-НАННИ Аустралиа.

4.5 Осим ако није другачије наведено, цена не укључује ПДВ.Поред цене коју Купац мора да плати Е-НАННИ Аустралиа износ једнак било ком ГСТ-у, Е-НАННИ Аустралиа мора да плати за било коју набавку од стране Е-НАННИ Аустралиа према овом или било ком другом уговору о продаји Робе.Купац мора платити ГСТ, без одбитка или пребијања било којих других износа, у исто време и на истој основи када Купац плаћа Цену.Поред тога, Купац мора да плати све друге порезе и дажбине који могу бити применљиви поред цене, осим ако су изричито укључени у цену.

5.Испорука робе

5.1 У складу са клаузулом 5.2 одговорност Е-НАННИ Аустралиа је да обезбеди да услуге почну чим је то разумно могуће након прихватања поруџбине.

5.2 Сматра се да се испорука („Испорука“) Робе догоди у време када:

(а) Клијент или клијентов именовани превозник преузима Робу на адреси Е-НАННИ Аустралиа;или

(б) Е-НАННИ Аустралија (или Е-НАННИ Аустралија номиновани превозник) испоручује Робу на клијентову адресу чак и ако Купац није присутан на адреси.

5.3 По сопственом нахођењу Е-НАННИ Аустралиа трошак испоруке је додатак на цену.

5.4 Купац мора преузети испоруку по пријему или преузимању Робе кад год се она нуди за испоруку.У случају да Купац није у могућности да преузме Робу како је договорено, Е-НАННИ Аустралиа има право да наплати разумну накнаду за поновну испоруку и/или складиштење.

5.5 Било које време или датум који Е-НАННИ Аустралиа даје Клијенту је само процена.Купац и даље мора да прихвати испоруку Робе чак и ако касни, а Е-НАННИ Аустралиа неће бити одговорна за било какав губитак или штету коју је претрпео Клијент као резултат кашњења испоруке.

6.Ризик

6.1Ризик од оштећења или губиткаРоба прелази на Купца приликом испоруке и Купац мора да осигура Робу на или пре испоруке.

6.2Ако је било која од робе оштећенаили уништена након испоруке, али пре него што власништво пређе на Купца, Е-НАННИ Аустралиа има право да прими сав приход од осигурања који се плаћа за Робу.Представљање ових услова и одредби од стране Е-НАННИ Аустралиа је довољан доказ о правима Е-НАННИ Аустралиа на примање прихода од осигурања без потребе да било која особа која послује са Е-НАННИ Аустралиа даје даље упите.

7.Одрицање одговорности за клијенте

7.1Купац има право на диск овдеда раскине, или да откаже уговор или да тужи одштету или да захтева реституцију која проистиче из било каквог ненамерног лажног представљања од стране било ког службеника или агента Е-НАННИ Аустралије и Купац признаје да купује Робу ослањајући се искључиво на своју вештину ипресуда и да Е-НАННИ Аустралија неће бити обавезана нити одговорна за било које услове, услове, заступање или гаранцију осим гаранције коју је дао Произвођач, а гаранција ће бити лична за Купца и неће се преносити ни на једног будућег Купца.

8.Дефекти, гаранције и повраћаји, Закон о конкуренцији и потрошачима из 2010. (ЦЦА)

8.1 Купац мора да прегледа Робу при испоруци и мора у року од седам (7) дана од испоруке да обавести Е-НАННИ Аустралиа у писаној форми о било ком евидентном недостатку/оштећењу, мањку у количини или непоштовањуопис или цитат.Купац мора пријавити сваки други наводни недостатак Робе што је пре могуће након што такав недостатак постане очигледан.Након таквог обавештења, Купац мора дозволити Е-НАННИ Аустралиа да прегледа Робу.

8.2 Према важећем закону државе, територије и Комонвелта (укључујући, без ограничења ЦЦА), одређене законске подразумеване гаранције и гаранције (укључујући, без ограничења, законске услове у ове законске услове) могу бити подразумеване под ЦЦАи услови (неискључене гаранције).

8.3 Е-НАННИ Аустралија потврђује да ништа у овим условима и одредбама не значи да мења или искључује Неискључене гаранције.

8.4 Осим како је изричито наведено у овим одредбама и условима или у вези са Неискљученим гаранцијама, Е-НАННИ Аустралиа не даје никакве гаранције или друге изјаве према овим условима и одредбама укључујући, али не ограничавајући се наквалитет или прикладност Робе.Одговорност Е-НАННИ Аустралиа у вези са овим гаранцијама је ограничена у највећој мери дозвољеној законом.

8.5 Ако је клијент потрошач у смислу ЦЦА, одговорност Е-НАННИ Аустралиа је ограничена у мери у којој је то дозвољено одељком 64А Прилога 2.

8.6 Ако Е-НАННИ Аустралиа мора да замени Робу према овој клаузули или ЦЦА, али није у могућности да то уради, Е-НАННИ Аустралиа може да рефундира сав новац који је Клијент платио за Робу.

8.7 Ако клијент није потрошач у смислу ЦЦА, одговорност Е-НАННИ Аустралиа за било какав недостатак или штету на Роби је:

(а) ограничено на вредност било које експресне гаранције или гарантне картице коју је Е-НАННИ Аустралија доставила Клијенту по сопственом нахођењу Е-НАННИ Аустралиа;

(б) ограничено на било коју гаранцију на коју Е-НАННИ Аустралиа има право, ако Е-НАННИ Аустралиа није произвела Робу;

(ц) у супротном апсолутно негира.

8.8 У складу са овом клаузулом 13, повраћаји ће бити прихваћени само под условом да:

(а) корисник је поштовао одредбе клаузуле 13.1;и

(б) Е-НАННИ Аустралија је пристала да је Роба неисправна;и

(ц) Роба се враћа у разумном року о трошку Купца (ако тај трошак није значајан);и

(д) Роба се враћа у стању што је ближе оном у ком је испоручена.

8.9 Без обзира на клаузуле 13.1 до 13.8, али у складу са ЦЦА, Е-НАННИ Аустралија неће бити одговорна за било какав недостатак или штету која може бити узрокована или делимично узрокована или настати као последица:

(а) Купац не одржава или складишти робу на одговарајући начин;

(б) Купац који користи Робу у било коју другу сврху осим оне за коју је дизајнирана;

(ц) Купац наставља да користи било коју Робу након што је било који недостатак постао очигледан или је требало да постане очигледан разумно опрезном оператеру или кориснику;

(д) корисник не поштује упутства или смернице које је дала Е-НАННИ Аустралиа;

(е) праведно хабање, било каква несрећа или Божији чин.

8.10 Е-НАННИ Аустралија може по свом апсолутном нахођењу да прихвати робу која није дефектна за повраћај у ком случају Е-НАННИ Аустралиа може захтевати од Клијента да плати накнаде за руковање до двадесет процената (20%) одвредност враћене Робе плус сви трошкови транспорта.

8.11 Без обзира на све што је садржано у овој клаузули, ако је Е-НАННИ Аустралиа по закону обавезна да прихвати повраћај, онда ће Е-НАННИ Аустралија прихватити повраћај само под условима које намеће тај закон.

9.Интелектуална својина

9.1 Тамо где је Е-НАННИ Аустралиа дизајнирала, нацртала или развила Робу за Купца, онда ће ауторска права на било који дизајн, цртеже и документе остати власништво Е-НАННИ Аустралиа.

9.2 Купац гарантује да сви дизајни, спецификације или упутства дате Е-НАННИ Аустралиа неће довести до тога да Е-НАННИ Аустралиа прекрши било који патент, регистровани дизајн или жиг у извршењу наруџбине Клијента иКлијент је сагласан да обештети Е-НАННИ Аустралиа од било какве радње коју је предузела трећа страна против Е-НАННИ Аустралиа у вези са таквим кршењем.

9.3 Купац је сагласан да Е-НАННИ Аустралиа може (без трошкова) да користи у маркетиншке сврхе или улазак у било које такмичење, било које документе, дизајне, цртеже или робу које је Е-НАННИ Аустралија креиралаза купца.

10.Отказивање

10.1

10.2Корисник може да откаже догађајиспоруку Робе Купац је одговоран за све губитке (директне или индиректне) које Е-НАННИ Аустралија претрпи као директан резултат отказивања (укључујући, али не ограничавајући се на, сваки губитак профита).

10.3